Priser

Priser & afregning


Vi har valgt en nem og gennemskuelig prisstruktur med en fast timepris og et fast  tillæg. Dermed er det nemt for både dig som kunde at gennemskue og for os som leverandør. 


- 495 kr. i timen plus moms. (Minimum 3 timer) Er opgaven større og derved strækker sig over flere dage falder prisen til 445 kr. i timen.


- 450 kr. pr dag/opgave plus moms.

Det dækker transport, mit daglige værktøj (ikke special værktøjer), bogføring og andre almindelige administrative omkostninger.Materialer afregnes selvfølgelig efter forbrug. 

Vi afregner når opgaven er udført med Mobilepay og efter vi i fællesskab har kigget på det udførte arbejde med mindre andet er aftalt. 


Vi laver naturligvis også gerne tilbud på opgaven kvit og frit.